4.2 Bespreek de verbeterpunten

16-3-2016

Bespreek de verbeterpunten met uw directe collega's. Voordat u een bespreking belegt, is het belangrijk dat u nadenkt over:

  • Hoe u de verbeterpunten wilt bespreken.
  • Met wie u de verbeterpunten wilt bespreken.
  • Wanneer u de verbeterpunten wilt bespreken.
  • Welke aspecten uit de verbeterpunten u precies wilt bespreken.

Voor meer tips, klik hier.

  • Het gezamenlijk bespreken van de verbeterpunten heeft verschillende voordelen zoals: 
  • Draagvlak: er wordt draagvlak gecreëerd voor de noodzakelijke verbeterpunten.
  • Tijdsbesparing: de verbeterpunten hoeven niet aan iedereen afzonderlijk te worden toegelich

Contactpersoon