3. Beoordeel het leerplan

16-3-2016

De evaluatie is uitgevoerd. U kunt nu het leerplan op basis van de verzamelde gegevens beoordelen. Doorloop de stappen in deze fase bij voorkeur met een kleine groep van 4 à 5 personen (bijvoorbeeld de projectgroep).

Tips voor het formuleren van verbeterpunten

  • Baseer verbeterpunten waar mogelijk op meerdere bronnen.
  • Formuleer verbeterpunten alleen voor problemen die de moeite van het oplossen waard zijn.
  • Bespreek problemen en verbeterpunten met uw collega's en/of anderen.
  • Als meerdere oplossingen mogelijk zijn, leg dan de oplossingen voor aan de betrokkenen.

Contactpersoon