3.2 Interpreteer

16-3-2016

Gegevens alleen beantwoorden geen vragen. Gegevens moeten geïnterpreteerd worden. Wat zeggen de gegevens over evaluatievragen? 

Vragen die u zou kunnen stellen

  1. Wat zijn de sterke punten van hetgeen u geëvalueerd heeft?
  2. Moet het leerplan aangepast worden? (en zo ja:)
  3. Welke aspecten van het leerplan moet aangepast worden en waarom?
  4. Hoe moeten deze aspecten aangepast worden?

Contactpersoon