2.1 Ontwikkel de instrumenten

16-3-2016

​Ontwikkel per methode en activiteit geschikte instrumenten. Let er bij het ontwikkelen van de instrumenten op dat alle items zich richten op de beantwoording van de hoofdevaluatievraag.

Ondersteuning bij leerplanontwikkeling

Algemene tips bij het ontwikkelen van instrumenten vindt u hier.
Een goed vertrekpunt voor het ontwikkelen van instrumenten is het spinnenweb. U kunt bijvoorbeeld per relevant onderdeel uit het spinnenweb bijpassende items formuleren. 
Een ander hulpmiddel voor het komen van een evaluatievraag tot vragen voor een vragenlijst of interviewleidraad of kijkpunten voor een observatieschema is het operationalisatieschema.
Een checklist voor het organiseren van een interne of externe focusgroep vindt u hier: checklist organisatie interne focusgroep, checklist organisatie externe focusgroep.

Voorbeeldinstrumenten

Onder de links vindt u voorbeeldinstrumenten. De instrumenten die hier staan, kunt u gebruiken als inspiratiebron. Omdat ieder project anders is, zullen ook de aandachtspunten van project tot project variëren. Het is dus nodig het instrument kritisch te bekijken en op grond daarvan onderdelen toe te voegen of weg te laten.

​​Methode​​Voorbeeld-instrument
Evaluatiemethode_screening_15x15.jpgScreeningActiviteit_checklist_15x15.jpgChecklist langslopen
Evaluatiemethode_focusgroep_15x15.jpgFocusgroepActiviteit_interviewen_15x15.jpgInterviewen (individueel og groep)
Evaluatiemethode_walkthrough_15x15.jpgWalk through

Checklist langslopen


 

Interviewen (individueel of groep)


 

Activiteit_observeren_15x15.jpgObserveren

Evaluatiemethode_micro-evaluatie_15x15.jpgMicro-evaluatie

Observeren


 

Interviewen (individueel of groep)


 

Activiteit_vragenlijst_15x15.jpgVragenlijst afnemen (schriftelijk of digitaal)


 

Activiteit_toets_of_leerverslag_15x15.jpgToets of leerverslag

Evaluatiemethode_try-out_15x15.jpgTry-out

Observeren


 

Interviewen (individueel of groep)


 

Vragenlijst afnemen (schriftelijk of digitaal)


 

Toets of leerverslag


 

Activiteit_logboek_15x15.jpgLogboek bijhouden

Contactpersoon